+++คำขวัญวันครู พ.ศ. 2558 “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”+++สพม.21 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.21 ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง/ข้อราชการ/ ครั้งที่7/2557 ในวันพฤหัสบดีที่18 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์พาราไดซ์ อ.เมือง จ.หนองคาย+++สพม.21 ขอแสดงความชื่มชมยินดีต่อนักเรียน ครูที่ปรึกษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ เรื่องถุงลมพลังดัน ในงานInternational Exhibition For Inventors (IEYI-2014)ณประเทศอินโดนิเซีย++ +++ ++++บทกลอนอาขยาน “ค่านิยม 12 ประการ” กระทรวงศึกษาธิการ +++ หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ +++ สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้ +++ สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ +++ สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา +++ ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ +++ หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา +++ เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา +++ แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย +++ เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส +++ สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้ +++ สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ +++ สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม+++

วันศุกร์

: ที่ 21 กันยายน 2561 
: เวลา


อีก 313 วัน :: สิ้นปี 2558

Power by คุณครู.คอม

เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2553
ฺBackup1 —————— 

 รายชื่อผู้ยังไม่รับเอกสารวันนี้    

 
Backup 01/07/2555 ต้องการสืบค้นข้อมูลเดิม ไปที่เว็บไซต์ สพม.21 หน้าเมนูหลัก….มีปัญหาการใช้โทร 08-5001-8259 คุณครู.คอม
            

ชื่อผู้ใช้  :: 
รหัสผ่าน  :: 
 ใส่ code 4 ตัวอักษรลงในช่องนี้

คู่มือการใช้งาน 
ไปเว็บไซต์หลัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21