+++คำขวัญวันครู พ.ศ. 2558 “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”+++สพม.21 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.21 ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง/ข้อราชการ/ ครั้งที่7/2557 ในวันพฤหัสบดีที่18 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์พาราไดซ์ อ.เมือง จ.หนองคาย+++สพม.21 ขอแสดงความชื่มชมยินดีต่อนักเรียน ครูที่ปรึกษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ เรื่องถุงลมพลังดัน ในงานInternational Exhibition For Inventors (IEYI-2014)ณประเทศอินโดนิเซีย++ +++ ++++บทกลอนอาขยาน “ค่านิยม 12 ประการ” กระทรวงศึกษาธิการ +++ หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ +++ สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้ +++ สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ +++ สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา +++ ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ +++ หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา +++ เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา +++ แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย +++ เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส +++ สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้ +++ สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ +++ สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม+++

โรงเรียนในสังกัด

สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล 4 โรงเรียน
1. ปทุมเทพวิทยาคาร 042-412485  URL  www.schoolptk.ac.th
2. หินโงมพิทยาคม URL  hinngomepit.multiply.com
3. ค่ายบกหวานวิทยา URL  www.kaiwit.net
4. น้ำสวยวิทยา URL  www.namsuaywit.org
สหวิทยาเขตหนองคาย  5  โรงเรียน
1. หนองคายวิทยาคาร URL  www.nkwit.net/
2. ฝางพิทยาคม URL  http://www.fhangpit.net/
3. เวียงคำวิทยาคาร URL  http://viengkhum.org/
4. พระธาตุบังพวนวิทยา URL   
5. กวนวันวิทยา URL  http://school.obec.go.th/khunwan/index2.html
สหวิทยาเขตเทสรังสี 6 โรงเรียน
1. สังคมวิทยา URL  http://www.thaischool.in.th/43100752
2. พานพร้าว URL  http://www.panpraow.org/sc/
3. วังม่วงพิทยาคม URL  http://www.wangmuangwit.com/
4. โพธิ์ตากพิทยาคม URL   http://203.172.220.50/ptkweb/
5. พระพุทธบาทวิทยาคม URL  http://www.pwschool.net/
6. วรลาโภนุสรณ์ URL  http://waralaphonusorn.org/news.php
สหวิทยาเขตท่าบ่อ 6 โรงเรียน
1. ท่าบ่อ URL  http://thaboschool.com/main.html
2. ท่าบ่อพิทยาคม URL  http://www.thabopit.org/news.php
3. ถ่อนวิทยา URL  http://thonwit.org/
4. หนองนางพิทยาคม URL   http://www.nongnangpit.org/
5. เดื่อวิทยาคาร URL  http://www.duawit.net/news.php
6. โคกคอนวิทยาคม URL  http://www.natakvk.org/
สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช 5 โรงเรียน

1. ชุมพลโพนพิสัย

2. ปากสวยพิทยาคม

3. กุดบงพิทยาคาร

4. นาหนังพัฒน์ศึกษา

5. ร่มธรรมานุสรณ์

 

สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ 5 โรงเรียน

1. วังหลวงพิทยาสรรพ์

2. พระบาทนาสิงห์พิทยาคม

3. ประชาบดีพิทยาคม

4. นาดีพิทยาคม

5. เซิมพิทยาคม

 

สหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด  7 โรงเรียน

1. โซ่พิสัยพิทยาคม

2. ศรีชมภูวิทยา

3. โนนคำพิทยาคม

4. โพนทองประชาสรรค์

5. ปากคาดพิทยาคม

6. สมสนุกพิทยาคม

7. หนองยองพิยาคม รัชมังคลาภิเษก

 

สหวิทยาเขตบึงกาฬ  5 โรงเรียน

1. บึงกาฬ

2. นาสวรรค์พิทยาคม

3. โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์

4. หนองเข็งวิทยาคม

5. บุ่งคล้านคร

 

สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 6 โรงเรียน

1. พรเจริญวิทยา

2. ศรีวิไลวิทยา

3. ภูทอกวิทยา

4. ประชานิมิตรพิทยานุกูล

5. ศรีสำราญวิทยาคม

6. หนองหัวช้างวิทยา

 

สหวิทยาเขตเซกา 7 โรงเรียน

1. เซกา

2. หนองหิ้งพิทยา

3. เจ็ดสีวิทยาคาร

4. โสกก่ามวิทยา

5. ท่าดอกคำวิทยา

6. บึงโขงหลงวิทยาคม

7.เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

พิเศษ

ราชประชานุเคราะห์27