+++คำขวัญวันครู พ.ศ. 2558 “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”+++สพม.21 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.21 ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง/ข้อราชการ/ ครั้งที่7/2557 ในวันพฤหัสบดีที่18 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์พาราไดซ์ อ.เมือง จ.หนองคาย+++สพม.21 ขอแสดงความชื่มชมยินดีต่อนักเรียน ครูที่ปรึกษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ เรื่องถุงลมพลังดัน ในงานInternational Exhibition For Inventors (IEYI-2014)ณประเทศอินโดนิเซีย++ +++ ++++บทกลอนอาขยาน “ค่านิยม 12 ประการ” กระทรวงศึกษาธิการ +++ หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ +++ สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้ +++ สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ +++ สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา +++ ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ +++ หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา +++ เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา +++ แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย +++ เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส +++ สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้ +++ สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ +++ สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม+++

การสร้างวารสารโรงเรียน

แนะนำโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม

khipkj;ljl;o

gihihu

วารสารประชาสัมพันธ์

 

วารสารโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา(ฉบับทดสอบ)

เนื้อหาอื่นๆ…

 • นาดีพิทยาคม
 • วารสารโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์
 • โรงเรียนโสกก่ามวิทยา
 • หนองหัวช้างวิทยา
 • วารสารโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์
 • วารสารโรงเรียนน้ำสวยวิทยา
 • บึงโขงหลงวิทยาคม
 • โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
 • เดื่อวิทยาคาร
 • วารสารโรงเรียนสังคมวิทยา
 • วารสารโรงเรียนพานพร้าว
 • วารสารโรงเรียนโสกก่ามวิทยา
 • วารสารโรงเรียนบึงกาฬ
 • โรงเรียนโสกก่ามวิทยา
 • โรงเรียนฝางพิทยาคม
 • scribus

สถิติเว็บไซต์